راز و رمز های جدیدموفقیت در زندگی

 

البته ما خواص فراوانی که این تلقینات بر نفوس آدمیان می گذارد را کتمان نمی کنیم و بر این باور هستیم که همین تلقینات تا حد زیادی زندگی بی نشاط برخی از انسان ها را توام با نشاط و حس شادابی می کند و شخص بیان می کند از وقتی که با فلان مجله،کتاب ،فیلم و ... آشنا شدم زندگی من بسیار متحول شده است و چنین و چنان شده و عده بسیاری هم بعد از نرسیدن این راه پرزحمت را رها می کنند و دوباره ناامیدی به سراغ آنها می آید .طبق آنچه که برآورد می شود مخاطبان اینگونه مقالات و کتب بیشتر از بین زنان و دختران هستند تا مردان ولی آقایان نیز با این مقوله بسیار سرو کار دارند . (آموزش شطرنج)

بسیار ساده شروع می کنیم وقتی شما دو کلید دارید و در محوطه ای با سه درب زندانی شده اید و نمی دانید که این دو کلید کلید های درب اول و سوم این محفظه هستند و بعد ازکمی سعی وتلاش درب اول را باز می کنید ولی هرچه تلاش می کنید درب دوم باز نمی شود گرچه این درب شیشه ای است و براحتی می توانید آن سوی درب را ببینید ولی حسرت باز نشدن این درب شیشه ای بسیار بیشتر می شود وقتی شما فضای بسیار زیبای بیرونی را می توانید درک کنید ولی به آن دسترسی ندارید.مقالات موفقیت به همین منوال عمل می کنند آنها می گویند تو همانی هستی که می اندیشی یا به هرچه فکر کنی می توانی انجامش دهی دروغی بسیار بزرگ ،محترمانه و عوام فریبانه می توانیم از نویسندگان این مجموعه ها بپرسیم یعنی شما همانی هستید که می اندیشیدید؟! آنها مجبورند بگویند بلی ولی این اتفاق برای هیچکدام از این عزیزان نیافتاده است که نمونه آن در کشور عزیزمان ایران نیز به وفور یافت می شود .تفکر به خودی خود یک چراغ راهنما و سوق دهنده است که مداومت صحیح برآن چگونگی اجرای نقشه برای هر چیزی  راپیش روی ما می گذارد ولی صرف تفکر رسیدن به هدف نیست حتی اگر ما تلاش کافی برای انجام آن کار کرده باشیم. فرض کنید صد نفر همه از این دستورات پیروی کرده اند و می خواهند هر طور شده نفرات اول تا دهم کنکور شوند آیا امکان دارد همه این صد نفر به هدف خود برسند ؟! تقریبا خیر  (آموزش شطرنج)

ما در اینجا مفهومی را تعریف می کنیم به نام اقتدار که حلقه گمشده تمام این بحث های رمزآلود موفقیت است حال ببینیم اقتدار چیست؟

 (آموزش شطرنج)

 

اگر بخواهیم اقتدار را در یک جمله تعریف کنیم :اقتدار یعنی توانایی انجام کار، با ذکر یک مثال آنرا تکمیل می کنیم فرض کنید شما دوست داشته باشید باران ببارد و همان لحظه که از خاطر شما گذشت باران ببارد ویا وقتی باران می خواهد شروع به باریدن کند دل شما بخواهد که باران ببارد وبعبارت کامل تر اقتدار یعنی هماهنگی شما با کائنات برای انجام شدن کارها. شاید در وهله اول بگوئید این غیرممکن است ولی من به شما می گویم فقط یک چیز غیر ممکن است و آن خود کلمه غیر ممکن است حال در ذهن شما این سوال نقش می بندد که تکلیف آن صد نفر داوطلب کنکور چه می شود و من می گویم هرکدام که اقتدار بیشتری داشته باشند رتبه بهتری می آورند و اگر همه اقتدار یکسانی در انجام کنکور داشته باشند همه دارای رتبه یکسانی می شوند .(آموزش شطرنج)

ما از بدو تولد دارای اقتدار هستیم کودکی که طلب شیر می کند و برای او فراهم می شود یعنی با کائنات هماهنگ است ویا می گویند کودک روزیش رابا خودش می آوردو این یعنی همان کودک دوست داشتنی نیز صاحب اقتدار است.اگر ما اقتدار لازم را نداشته باشیم هرچقدر به تفکر و انجام دستورات رازورزانه موفقیت بپردازیم مانند سنگی درآب بی کران اقیانوس غرق می شویم و اگر اقتدار زیادی داشته باشیم با اندک تلاشی همه چیز در دسترس ما خواهد بود حتما با چشم های خود دیده اید که بعضی افراد هستند که دیگران براحتی به حرف های آنها گوش می دهندو عمل می کنند بدون اینکه رئیس دیگران باشند یا از پست و مقام خود استفاده کنند آنها که اقتدار بیشتری دارند نفوذ بیشتری در دل دیگران می توانند داشته باشند .(آموزش شطرنج)

اگر با ما همگام باشید خواهید پرسید چطور می توان اقتدار را افزایش داد؟! (آموزش شطرنج)

به نظر شما چه کسی در این جهان پهناور دارای بیشترین اقتدار است؟ جواب برای آنها که تفکر و تعمق بسیاری در نظم و آفرینش کرده اند بسیار ساده است او ناشناختنی است برای ما، خالق آسمان ها و زمین است، یکتاست و همتایی نداردو بخشنده و مهربان است .چرا  اوکه ما را آفریده و بخشنده و مهربان است اقتدار لازم برای انجام کارها را در نهاد ما نگذاشته است که به هرچه می خواهیم برسیم ؟ (آموزش شطرنج)

جواب باز هم ساده است اولا اگر این چنین بود دیگر زندگی جذابیتی نداشت چون می دانستیم به هرآنچه که می خواهیم می رسیم و هدف خواصی از زندگی کردن نداشتیم و درپی چیزی نبودیم ولی زندگی کردن یعنی تلاش کردن وثانیا ما انسان ها به تمامی علوم شناختی این عالم واقف نیستیم بعضی از تمایلات ما خلاف و ناهماهنگ با نظام هستی است و اجابت این خواسته ها نظام آفرینش را برهم می زند و حتی به انسان های دیگر آسیب می رساند.(آموزش شطرنج)

راههای کسب اقتدار :

از اساسی ترین راههای کسب اقتدار توجه به همان اقتدار لایتناهی است که خود فیوضات اقتدار را در عالم منتشر کرده است وهرکه طلب کند به او داده خواهد شد. چگونه به او توجه کنیم ؟ مگر نه آن است که او خالق ما و خالق این جهان پر رمز و راز است و خود به تمام امور آگاه است پس کافی است گوشه چشمی و عنایت ویژه ای به ما بکند .چگونه ؟ با دعا، نیایش و تضرع به درگاهش و بیان خواسته ها .باید در همه کارها یاد او باشیم از او طلب یاری بکنیم و باور کنیم او خالق ،صادق،رحمان،رحیم،علیم،حکیم،فتاح،واسع،علی،حفی،غنی،باعث،قاهر

قریب،واحد،احد،صمد،جبار،شهید،هادی،خبیر،اول،آخر،ظاهر،باطن،عزیز،مبین،محیط،رزاق،خیرالناصرین،ملک، شافی،باسط،رئوف،جواد،لطیف،وارث و در یک کلام او الله است ناشناختنی بزرگ که اگر سیال وجود خود را در او مستغرق ببینیم در می یابیم که چقدر سبک شده ایم و آزادانه حرکت می کنیم و کارها برای ما بسیارآسان است.(آموزش شطرنج)

راه دوم برای افزایش اقتدار :کنار گذاشتن عادت های بد .من به شخصه اعتقاد  دارم هرکاری که انجامش باعث پشیمانی و پریشانی ما بشود گناه است واین گناه اقتدار ما را کاهش می دهد و اگر تکرارش کنیم در های زیادی از موفقیت به طرز باور نکردنی به روی ما بسته می شود .حتی اگر نوشیدن چای برای شما ضرر دارد ولی به خاطر خوش آمدن از طعمش آنرا بنوشید مقداری اقتدار از دست می دهید.

راه سوم برای افزایش اقتدار : شاید شما اغلب مردم را دیده باشید که با خویشتن خویش سخن می گویند خودرا سرزنش می کنند، اگر فلان کار را می کردم بهتر بود حالا چه خواهد شد و مرتب ذهنشان درگیر فکر کردن به اتفاقاتی است که در آینده قرار است بیفتد یا اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده و فکر کردن راجع به آنها کمکی نمی کند ولی آنها مرتب با این گفتگوی درونی با خود، استرس و فشار های عصبی زیادی به خود وارد می کنند که باعث می شود نتوانند درست تصمیم بگیرند و وقتی شکست می خورند زمین وزمان را مقصر می دانند در حالیکه خود تیشه به ریشه اقتدار خود زده اند .گفتگوی درونی خود را قطع کنید .چگونه؟ به افکار مزاحم و باز دارنده توجه نکنید بگذارید یک بار منتشر شوند به آنها شاخ و برگ ندهید بزودی خواهند رفت فقط وقتی فکر کنید که نقشه انجام کار را می کشید و به این که موفق می شوید یا شکست می خورید بیش از حد نپردازید همیشه به این فکر کنید که شما اقتدار زیادی دارید و اگر شکست خوردید حتما کائنات جایگزین بهتری برای شما درنظرگرفته و می خواهد اشک شوق شما را درآورد. (آموزش شطرنج)

آیا کسانیکه به خالق هستی اعتقاد ندارند نمی توانند اقتدار کسب کنند ؟ می توانند. (آموزش شطرنج)

حال آیا اقتدار به تنهایی کافی است برای رسیدن به موفقیت جواب خیر است ادامه این مقاله به عوامل رسیدن به موفقیت می پردازد

 

 

 (آموزش شطرنج)

اقتدار شرط لازم برای رسیدن به موفقیت است در حالیکه کافی نیست .ممکن است شما اقتدار لازم برای خریدن یک خودرو را داشته باشید ولی پول لازم را نداشته باشید فعلا نمی توانید آنرا بخرید مگر اینکه اقتدار رسیدن مابقی پول به دستتان را برای خرید خودرورا داشته باشید آنگاه از جاییکه فکرش را هم نمی کردید پول به دستتان می رسد و...  (آموزش شطرنج)

و مثال عمیق تر اینکه شما اقتدار رسیدن به یک خاصه کوچک را دارید ولی خاصه شما بنا به دلایلی مخالف با کائنات است به طور مثال همسایه شما در رسیدن به این خاصه از شما مستحق تر است فرقی نمی کند که بواسطه امتحان کردن او باشد یا خیر شما فعلا به خاصه خود نمی رسید.(آموزش شطرنج)

اقتدار تنها مخصوص با خدایان نیست افراد بی اعتقاد نیز می توانند اقتدار زیادی کسب کنند . شما راجع به مرتاضان هندی حتما شنیده اید بعضی از آنها کارهایی می کنند که برای ما اعجاب انگیز است مثل گرسنه ماندن طولانی مدت،پرواز کردن،راه رفتن برروی آتش،متوقف کردن قطارو...  در اثر ریاضت های طولانی ،مراقبه ،تمرکزوتوقف گفتگوی درونی اقتدار این گونه افراد زیاد می شود،ناشناختنی در بذل اقتدار فرقی میان ما و دیگران قائل نیست هرکس به اندازه عملش اقتدار کسب می کند در این مجموعه ریاضت ها هماهنگی بین رو ح وجسم بیشتر شده و مثلا در پرواز جسم از پرانایاما (نفس کیهانی) استفاده می کنند.اما کسی که خود را برای پروردگارش خالص می کند و کار را برای او انجام می دهد قادر متعال براحتی اورا در جاده موفقیت قرار می دهد مانند موبایلی که به شارژوصل شده است.

آرامش باعث افزایش اقتدارو اقتدار باعث آرامش است و آری با یاد او دلها آرام می گیرد.(آموزش شطرنج)

هر چقدر استرس و اضطراب به خاطر رسیدن به نتیجه بیشتر باشد میزان آرامش کمتر است و به همین نسبت اقتدار کمتر می شود چه بسا افرادی که در جلسه کنکور به خاطر اضطراب بیش از حد خراب می کنند در حالیکه مطالعه بسیاری کرده اند و تسلط خوبی بر مطالب داشته اند.(آموزش شطرنج)

حال بعضی اقتداررا با شانس اشتباه می گیرند در حالیکه این دو مفهوم بسیار متفاوتند شانس چیزی است که کسب نشده بلکه داده شده است ولی اقتدار نتیجه عمل،فکر و میزان ارامش فرد است.من به شخصه شانس راقبول ندارم و اگر کسی موفقیتی کسب کرد را با میزان اقتدارش بررسی می کنم.(آموزش شطرنج)

حال به تعریف کلمه دیگری می پردازیم که برای رسیدن به حصول موفقیت لازم است و آن قصد است.تعاریف بسیاری برای کلمه قصد وجود دارد که خواست رایج ترین آنها است .ولی من قصد را زیر بنای هر چیز می دانم و می گویم که این جهان حاصل قصد پروردگار است ،قصد لایه زیرین هر چیز است،حال بررسی کنیم ببینیم آیا خواستن با قصد کردن یکی است یا خیر؟  (آموزش شطرنج)

وقتی ما می خواهیم آب بخوریم می رویم یک لیوان پراز آب می کنیم و می خوریم در اینجا خواستن با قصد کردن یکی است ولی وقتی می خواهیم یک وزنه 100کیلویی را بلند کنیم چون نمی توانیم با قصد کردن یکی نیست . در اینجا خواستن ما به نتیجه نمی رسد ولی وقتی قصد انجام کاری را داریم حتما انجام می شودالبته وقتی با قصد یکی شویم.در مثال وزنه یکصد کیلویی ممکن است کسی واقعا قصد برداشتن وزنه را داشته باشد پس با ورزش و تقویت عضلات خود ممکن است روزی این وزنه را بلند کند،ولی همه می دانیم که برای برخی افراد که عضلات بسیار قوی هم ندارند قصد برداشتن آن وزنه از طریق متافیزکی براحتی انجام می شود.قصدکردن خواستن یک لحظه به زبان نیست یا لحظه ای در خاطر ما بگذرد قصد کردن با تمام وجود خواستن است و نشدن درآن وجود ندارد.مثلا من قصد می کنم یک ماشین بخرم به طور عادی اگر درآمد من چهارصد هزار(400000) تومان در ماه است اگر بدون خرج بخواهیم حساب کنیم یکسال طول می کشد که یک ماشین معمولی بخرم ولی من قصد خرید ماشین را در شش ماه دارم چه باید بکنم؟ فرایند قصد کردن این است که هرگز ناامید نشویم پیوسته به دنبال پیدا کردن راههای جدید باشیم تمرکز شدیدی روی خواسته خود داشته باشیم و آنرا بسیار نزدیک و دستیافتنی ببینیم.من که متمرکز شده ام بر روی ماشین، فکر های تازه ای به ذهنم می رسد می روم یک وام 5میلیونی می گیرم و قصد هایش که 140 هزار تومان است را می پردازم ،خوب این راه باید دو ضامن معتبر پیدا کنم ولی من یک ضامن دارم وضامن دیگر از من بابت این کار پول می خواهد من اگر راضی شوم این راه را می روم ولی من از وام دادن یا باج دادن به دیگران خوشم نمی آید از این راه منصرف می شوم در فضای آرامی دو باره شروع به بررسی می کنم من با تمام وجود قصد کرده ام که ماشین بخرم پس بزودی راه حل جدیدی به ذهنم می رسد در پاین ماه پنجم یا ششم می روم از برادرم پول قرض می گیرم ولی یادم می آید که برادرم وقتی به برادر دیگرم قرض داده بود چه بلایی سرش آورد و پولش را زودتر از موعد مقرر می خواست حال چه کنم باز هم ناامید نمی شوم فکر می کنم و توانایی هایم را بررسی می کنم که چطور در کنار کارم می توانم درآمد کسب کنم و خلاصه به این فکر می رسم که در زمینه فعالیتم می توانم فیلم اموزشی تهیه کنم که بسیار به درد دیگران می خورد و می توانم با فروش این فیم درآمدم را تا 700000 تومان افزایش دهم و با کش و قوص ها فراوان در آخر ماه هفتم ماشین می خرم این یک مثال ساده بود و بعد ها برای آرزوهای مالی ام نقشه های مهمتری می کشم حتی اگر لازم باشد کارم را عوض می کنم و... (آموزش شطرنج)

رویا دیدن و آن رویا را جامع عمل پوشاندن کاری است که خالق متعال برای ساختن این جهان انجام داده است رویای پروردگار ما بسیار دقیق بوده است و حتی او که بسیار قادر است جهان را در شش مرحله آفریده است ما چرا اینقدر عجول هستیم . ما هم می توانیم رویای خودمان را ببینیم درست است که رویای ما به آن دقیقی نیست ولی می توانیم قصد ساختن آنرا بکنیم و آنرا بسازیم.(آموزش شطرنج)

به عنوان آخرین مطلب در این بخش بیان می کنم که مرکز اراده در انسان به اندازه چهار انگشت زیر ناف است در بعد اثیری فوران انرژی از این نقطه بیرون می آید و با قصد جهانی یکی می شود وقتی ما قصد می کنیم و اقتدار لازم را داریم نیروی قصد ما با قصد این جهان یکی می شود و ما را به سوی موفقیت سوق می دهد.

با تشکر هادی قربانی پاییز 89 دلیل  اینکه نیمه دوم مقاله قدری طول کشید به خاطر مشکلات شخصی بود که من گرفتار آنها بودم و نمی خواستم دران شرایط متنی را بنویسم که چندان دلچسب نباشد.

در صورت پیش آمدن سوال حتما از طریق ایمیل یا پیام کوتاه بپرسید ، موضوع ایمیل را سوال خصوصی بزنید .

gaderclup@yahoo.com    Tel:  09356021140

موفقیت،موفقیت زندگی،موفقیت شغلی،راز موفقیت،راه موفقیت،فال موفقیت،جملات موفقیت،رمز موفقیت،راز های موفقیت،روانشناسی موفقیت،موفقیت موفقیت موفقیت،موفقیت آرامش موفقیت،راز موفقیت راز،جملات موفقیت جملات

 

العربیه، الجزیره،العاب،الریاض،الوطن،اوقات الصلاه فی امریکا،القران الکریم،الشرقیه،اقلام عربیه،الصناره،بالاترین،بانک ملت،بلیاردو،باب الحاره الجز 5 الحلقه 1،بی بی سی فارسی،باب الحاره 5،بانک ملی،بانک پارسیان،بانک پاسارگاد،موفقیت،باثبت،پیک نیک،پارازیت،پارلمان نیوز،پارسه،پرده بکارت،پارس خودرو،پخش زنده فارسی 1،پیام نور،پارس آنلاین،پرسپولیس، تفسیرالاحلام ،تابناک،ترجمه جوجل،تعبیر خواب،ترافیان،تلویزیون رسا،ت،تحویل التاریخ،تداول،

تبدیل شمسی به میلادی،ثبت احوال،ثبت نام یارانه،ثبت نام وام ازدواج،ثبت نام یارانه ها،ثبت نام در فیس بوک،ثقافه،ثمن الشهره ،ثبت شرکت،ثبت دامنه،ثبت شرکت ها،جرس،جریده الریاض،جوک، جریده الوطن،جک،جملات زیبا،جریده الیوم،جبلنا،جندالله،جریده عکاظ،چت،چت روم،چوچول،چت رو تهران،چگونه ساک بزنیم،چشمات مهرنوش،چشمان مهرنوش،چت فارسی،چت رو ارزو،چهاردهمین جشنواره خانه سینما،چاره،حظک الیوم،حاره المساطیل، حشری، حسن البنا،حسین درخشان،حمیدان الترکی،حراج،حافظ،حرب القبائل،حواء،خبرورزشی، خریدvpn  خزعلی ، خودنویس،خبرگزاری فارس،خواطر6،خواطر،خامنه ای،خبرئی،

خرید شارژ ایرانسل،داستان حشری،داستان،دانلود فیلم،داستان بناب لا تاکل اللحم ، ذوب آهن،ذو القرنین،ذذر حثقسهثط،ذات الصواری،رادیو فردا،رسا،راصد، راه سبز،رمضان،ریال مدرید،رسانه سبز ایران،رقص،رجا،روزنامه شرق،زیر نویس،زواره خمیس، زحمه،زهره و ازواجها الخمسه،زواره الخمیس،زیر نویس فارسی،زندیق،زکاه الفطر،زیگورات، زهرا امیر ابراهیمی،ژیلا بنی یعقوب،ژان پل سارتر،ژیلا صلدقی،ژل لوبریکانت،ژاپن، ژان لوک گدار،ژول ورن،ژاله اصفهانی،ژئوفن،ژبژک،ژیژک،سبق،سایت کلمه،سحام نیوز،سردار مشفق،سایپا،سکاف،سازمان سنجش،سایت جرس،سایت فیلتر شکن،سامبا،شهوت سرا،شاهد اون لاین،شعر،شات،شاتل،شمام 24،شیخ العرب همام،شعبیک لبیک،شعر اللفوس3،شارژایرانسل ،

صدای آمریکا،صوت الشیعه،وت المسیحی الحر،صناره،صیغه،صانعی،صبانت،صلاه الاستخاره، صناره نت، صحیفه سبق،ضیعه ضایعه،ضیعه ضایعه الجزء الثانی،ضیعه ضایعه2، ضربدری، ضرب المثل،ضدفیلتر، ضرب المثل های فارسی،ضعی نجد،ضحک،ضغظ الدم،طرب،طاش ما طاش17،طیران الجزیره،طرب توب،طاش 17،طریق الاسلام،طالع بینی،طل الملوحی،طعون، طیور الجنه،ظ، ظرف طارق،ظفار،ظاظا،ظهور بسیار نزدیک است،ظل امراه،ظهور،ظهور امام زمان،ظهور المهدی، ظافر العابدین، عکاظ،عکس سوپر،عناکب نت،عکس سوپر ایرانی،عسل اسود،عالم حواء،عکس،عاجل،عکس بکن بکن،عبدالباسط عبدالصمد،غخعفعلاث،غازی القصیبی،غخع،غاده عبدالرزاق،غائم الصالح،غزل امید،غ8،غرام،غاده حبیب،غاده السمان،فیس بوک،فیلتر شکن،فارسی1،فیس بوک،فال،فرکانس جدید فارسی1،فرفش،فرقش،فال حافظ،فومنی، فال روزانه،قهوه تلخ،قیمزر،قناه الشرقیه،قران کریم،قنوات عربیه،قناه الوطن، قناه العربیه، قوقل، قیمت دلار،قران،کلمه،کتاب اول،کلیپ سوپر ایرانی،کیر و کس،کیر کلفت،کیهان،کلیپ ایرانی، کاندوم،کسشو خوردم،کتاب،گاییدن،گویا،گوگل فارسی،گویا نیوز،گردو،گاییدن زن همسایه، گی، گرداب،گنجور، گروه رستاک،مسلسلات رمضان 2010،مبنعث،مترجم قوقل،مواقیت الصلاه فی امریکا، موقع العرب، موبایلی،مسلسلات رمضان، مشاهده مسلسلات رمضان 2010،ماهواره، موقع الصاره،نکث،نرخ ارز،نقشه ارز،نوروز،نزار فبائی،نرم افزار فیلتر شکن،نت ثوق،نکات عراقیه،نکت محششمین،نود،وزاره التعلیم العالی، ویکی بدیا،ویکیبیدیا،وزارت علوم،وام ازدواج، وزاره التربیه، وی پی ان رایگان،واس،وزاره التربیه العراقیه،وزاره الداخلیه،همراه اول،هوتمیل،همشهری،هرانا،هشام الجخ،هاشمی رفسنجانی،هند القاسی،همای،همسریابی، هائو،هالو،یارانه،یوتیوب،یزد موزیک،یارانه ها،یاهو،یوتوب،یوزر و پسورد،یا حق،یدالله اکبری، یو تیوب،

Amazon,aol,att,American airlines,apple,ask,addicting games, abc,amtrac,ako,

Bank of America,best buy,bing,bed bath and beyond,barnes and noble, block buster, big lots,baby names,borders,bmi,craigslist,cnn,chase,costco,Comcast,Comcast.net, continental airlines,cbs,carmax,calendar,dictionary,delta airlines, dominos, dillards,dmv,dell,dancing with stars, direct tv, Disney,droid x,ebay, espn, expedia,esty,express,evite,Eminem,espn3,egg recall,edline,facebook, facebook login,firefox,fox news,food network,fandango,fedex,forever21, fafsa,ford,gmail,google maps,google.com,google earth,google translate, glee,games,game stop,geico,greg giraldo,hotmail,hulu,home depot,hp,Hollister,hobby lobby,h&m,Halloween costumes, hurricane earl,Honda, ikea,imdb,itunes,inception,ipad,irs,indeed,images,ign, inspirational quotes, jcpenney,jetblue,jersey shore,java,john lennon, justin tv, jeep, jimmy johns, kohls, kmart, kayak,Kelley blue book,Kroger,katy perry,kinkos,kindle, kfc, kanye west,lowes, linkedin, limewire, lyrics, lands end, love quotes,lady gaga,lirr, Louis vuitton,life quotes, mapquest, myspace, msn, maps,mtv, macy’s,mtb,mlb,micheals,msnbc, mapquest driving directions, Netflix, nfl,nordstorm,noaa,new York times,news, nbc,npr, newegg,nick jr, orbitz,office depot, old navy,overstock,oovoo, olive garden, office max, oprah,open office, omegie,Pandora, paypal, pizza hut, photobucket,papa johns, petco, poptropica,priceline, petsmart, party city, quotes,qvc,quicktime,quotes about life,quest diagnostics,quiznos,qwest, qdoba, quicken,quinoa, realtor,redbox,rel,reverse phone lookup, radio shack,runescape, rate my professor,recipes, rotten tomatoes, remax, skype, sears, southwest airlines, staples,sprint,sams clup,speed test,subway, starbucks, Spanish translation,target, twitter,translator,thesaurus, ticketmaster,Travelocity,tmz,tv guide,tmobile,trueblood,usps,ups, utube, united airlines,ups tracking,usaa,us airways, urban dictionary, urban outfitters,ufc,Verizon wireless,Verizon,Victoria secret,vlc,vrbo,vimeo, vh1, Verizon.net, vera Bradley, vanguard,weather, walmart,white pages, Wikipedia,www.facebook.com,wells fargo, Walgreens,web md,Wachovia, webkinz, xbox, xm radio, xbox live, xkcd, xcel energy, xbmc,xvid, xanax,xe, xfinity,youtube,yahoo,yahoomail,yelp,yellow pages, yahoomail.com, yahoo maps, yahoo answers,youtube music,yahoo finance,zappos, zilow, zip codes, zumba, zara,zumiez,zune,zodiac signs, zales, zabasearch

 شطرنج،آموزش،شطرنج،کودک،شطرنج،کودکفشطرنج،رایگان،شطرنج،رایگان،آموزش،رایگان،کتاب،آموزشفکتاب،آموزش،کودک،آموزش،شطرنج،مدارس،شطرنج،مربیدرجه1،بهترین،شطرنج باز،هادی قربانیفآموزش،شطرنج،پی دی اف،شطرنجفحرفه ایفمبتدیفمتوسطفدانشگاهفشطرنج،

 

 

/ 6 نظر / 190 بازدید
م.رستمی

هادی! واقعا دستت درد نکنه برای این مقاله که زحمتش رو کشیده بودی...خیلی خوب بود امیدوارم این حرفات ملکه ذهن همه بشه و راه بصیرت عالم را بیابند...آمین

مهشید

سلام مرسی جالب بود ولی انگار همه چی پشت کلمه اقتدار پنهان شده بود

مهشید

مثل ادمای مسن که همش میگن شما نمیفهمی هنوز جوونی

مهشید

مثل ادمای مسن که همش میگن شما نمیفهمی هنوز جوونی

توحید

سلام خیلی تشکر میکنم واقعامفید بود بازم ممنون

nedabani

خیلی زیاد ممنون بابت مطالب واقعا جالب و پرمحتواتون مرحله به مرحله و ساده و قابل فهم آموزش داده شده بود. فکر می کنم یک جورایی روم اثر گذاشت ولی هنوزم مونده