اندر فواید بی شمار شطرنج

 


شطرنج و مسئولیت:
بازیکن برای استقرار مهره‌های خود چگونه هدایت کردن مهره‌ها را یاد می‌گیرد. کودک می‌آموزد که چگونه تصمیم‌گیری کند. اگر او اجازه دهد تا مهره‌هایش اسیر شود، او ممکن است بازی را از دست بدهد. شطرنج به کودکان آموزش می‌دهد در طول زندگی مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری را انجام دهد.
وقتی بچه‌ها بازی شطرنج را یاد بگیرند، آن‌ها شروع به توسعه مهارت‌های ریاضی از جمله جبر و هندسه، تفکر انتقادی، تفکر منطقی،‌تصمیم‌گیری و حل مشکل می‌نمایند. این مهارت‌ها به آن‌ها اجازه خواهد داد که در مسیر زندگی با اتفاقات غیرمنتظره برخورد نمایند و خود را در تمام موقعیت‌ها کنترل کنند. دکتر پیتر
Daubergne از دانشگاه سیدنی در استرالیا در خصوص کودکانی که شطرنج یاد گرفته‌اند تحقیفاتی به عمل آورده است. او نتیجه گرفت که ضریب هوشی این کودکان به طور چشمگیری در زمینه‌های زیر افزایش یافته است:
* بچه‌ها یاد گرفتند که چگونه در مسائل پیچیده تصمیم بگیرند بدون کمک از بزرگسالان
* مهارت خود را در تفکر خلاق، انتقادی و اصلی افزایش ‌دادند.
* خواندن، زبان، ریاضیات و حافظه به شدت تقویت شد.
* مهارت حل مسأله به طور قابل ملاحظه‌ای تقویت شد.
* آن‌ها قادر به اندازه‌گیری دقیق و سریع تصمیم‌گیری تحت فشار زمان، در برخورد با امتحانات درسی شدند.
* آن‌ها آموختند که برای برنامه‌ریزی اهمیت زیادی قائل شوند.
* شطرنج موجب شد که آن‌ها برای تحصیلات خودشان تلاش نمایند.
* شطرنج به کودکان در تمام زمینه‌های اقتصادی و غیره کمک می کند.
در اروپا و روسیه شطرنج در برنامه رسی کودکستان‌ها گنجانده شده است. امروز در بسیاری از مدارس جهان درس شطرنج گنجانده شده است. بچه‌ها به شطرنج جذب می‌گردند و مهارت‌های زندگی را می‌آموزند.
طرنج تجدیدنظر به ماهیت رقابتی کودکان می‌باشد. در شطرنج، بر خلاف رشته‌های ورزشی، فرزند مسئولیت زیان‌اه را به عهده می‌گیرد نه کس دیگری. می‌آموزد که تنها خودش را سرزنش نماید. از سوی دیگر زمانی که برنده می‌شود، پیروزی برای او شیرین می‌باشد و به همین منظور تلاش بیشتری می‌کند.این مقاله براساس مطالعات روانشناسی و آموزشی، تاثیرات شطرنج بر دانشآموزان را بررسی کرده و در نهایت نشان می دهد که شطرنج، هوش
IQ(intelligent quotient )
و توانایی حل مساله را افزایش داده و تصمیم گیری مستقل و سریع درموقعیتهای دشوار را آموزش می دهد.همچنین مهارتهای خواندن ، حافظه،زبان و ریاضیات راتقویت کرده تفکر منتقد و خلاق را تغذیه می کند.شطرنج تمرینی برای تصمیم گیریسریع و دقیق در تنگی وقت فراهم می آوردومی تواند از این طریق نتایج دانش آموزان درامتحانات مدرسه را بهبود بخشد.

شطرنج نحوه تفکر منطقی و کارآمد را آموزش می دهدو انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های موجود را نشان داده و اهمیت برنامه انعطافپذیر ، تمرکز و نتیجه انتخاب و تصمیم گیری را به نمایش می گذارد.همچنین دختران وپسران را صرفنظر از قابلیتهای طبیعی یا سابقه اجتماعی-اقتصادی آنها تحت پوشش میگیرد.
نویسنده با تکیه بر فواید مذکور چنین ادعا می کند که شطرنج از جمله بهترینو موثرترین ابزاردرآماده کردن کودکان برای مواجهه یا دنیای کنونی است که روز به روزدر دریای اطلاعات فروتر می رود و همراه با آن موقعیت های دشوارتری در تصمیم گیری رابه ارمغان می آورد.
آیا شطرنج هنراست؟ یا شاید علم؟ یا چناچه برخی ادعا می کنندهردو؟ بیایید روراست باشیم ،شطرنج در واقعیت فقط یک بازی است.رقابتی خلاق ومفرح.بازیی که چندان متفاوت از تنیس،کریکت،فوتبال یا گلف نیست.
اماتفاوت برجستهای که شطرنج را متمایز می کند در این است که شطرنج جزو معدود بازیهایی است که ذهنانسان را به تمامی تمرین می دهددر حالیکه درقابلیت تحکیم شخصیت و تقویت اعتماد بهنفس با دیگر ورزشها مشترک است.
اکثر ما می توانیم این تمرین را به کار ببندیم هرچند برای برخی از ماشاید کمی دیر باشداما برای فرزندانمان شاید چندان هم دیر نشدهاست.
شطرنج از جمله قویترین ابزار در دسترس جهت تقویت ذهن کودک است.
یادگرفتن حرکات آن نسبتا ساده است. بیشتر کودکان 7-6 ساله می توانند قوانین پایه را بهکار ببندند.حتی برخی از آنها در سنین5-4 سالگی نیز از عهده برمی آیند.شروع به موقعچنانچه در موسیقی و زبان، می تواند در میزان مهارت کودک موثر افتد.در نهایت در هرسنی شطرنج مهارتهای تمرکز،صبر و پشتکار را افزایش داده خلاقیت،فراست ،حافظه وتوانایی تجزیه تحلیل را تقویت کرده تصمیم گیری در موقعیتهای دشواروحل مساله به شیوهانعطاف پذیر را آموزش می دهد.
نویسنده معترف است که این ادعایی بزرگ است و دراثبات آن برخی مباحث و مطالعات آموزشی را دلیل می آورد.

تمرکز،صبر و پشتکار :

اگر بخواهیم شطرنج باز خوبی باشیم نیاز به قدرت تمرکز بالا داریم. گاهیچهره برخی شطرنجبازان حتی بازیکنان برتر در رده جهانی به هنگامی که از پشت میز خودبرای تنفس بلند شده و در سالن راه می روند به نظر غیر عادی و پریشان می رسد .در یکنگاه دقیق تر در می یابیم که بیشتر آنها حتی زمانی که پشت میز نیستند، با تمرکز قویخود، صفحه بازی را در ذهن بازسازی کرده و به تجزیه و تحلیل مشغولند. شطرنج بهبازیکنان جوان و کم تجربه تر نتیجه تمرکز قوی را آشکار کرده و تاوان فوری خطاها رابه نمایش می گذارد کمتر ابزار آموزشی چنین کارآیی سریعی دارد.
آنی غفلت درتمرکزبه ویژه در مرحله آخربازی می تواند نتیجه جبران ناپذیری را به بار آورد. بازیکنان جوان تنها با صبر و پشتکار (شاخصه هایی که در مدرسه و به ویژه در نتیجهامتحانات دانش آموزان نقش مهمی را ایفا می کنند.)می توانند نتیجه قابل قبولی کسبکنند.

تجزیه تحلیل، منطق و توانایی حل مسأله :

مهارت در شطرنج،نیازمند آمیزه ای از شایستگی ها ست. مطالعات دکتر تایید کرد که شطرنجبازان قدرتمندنوجوان 1974 آلبرت فرگوسن در سال
ازتوانایی بالایی در تجسم فضایی،ریاضی ،کارهایاجرایی (سال 16-18)
برخوردارند.
دکتر فرگوسن در مطالعات سال 1995 خود چنین میگوید : ""این دریافت نشان داد که مهارت در شطرنج، تنها مستلزم تسلط بر یک مهارتخاص
و یا آمیزه ای از یک یا دو مهارت نیست بلکه ترکیب وسیعی از مهارتهادر
کنار هم این قابلیت را فراهم می آورد." وی در یک تحقیق مهم دیگر دریافت کهیادگیری شطرنج، حتی در نوجوانی سبب تقویت مهارتهای ریاضی و زبانی است. این نتیجهبرای بیشتر دانش اموزانی (حتی بازیکنان معمولی تر)که برای یکسال تحصیلی در هفته دوساعت تمرین شطرنج داشتند صادق بود. تحقیقی دیگر(جان آرتیس)اضافه می کند که شطرنجسبب تقویت حافظه کودکان نیز می شود.
تحقیق دیگری در کانادا در سال 92-1991 ، برتاثیرشطرنج در تقویت و افزایش مهارت حل مسأله در کودکان تأکید می کند. معلمان باافزودن شطرنج به برنامه آموزش کلاسیک ریاضیات توانستند به طرز چشمگیری متوسط شاخصقابلیت حل مسأله دانش آموزان را بالا ببرند. دانش آموزانی که شطرنج را در برنامهآموزشی ریاضیات خود گذرانده بودند، امتیازی بسیار بالاتر ازآنانی که برنامهاستاندارد آموزش ریاضی را گذرانده بودند نشان دادند. مدرسه مقدماتی شطرنج هم اکنوندر نیو برونزویک (محلی که این تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت) مشغول به فعالیت است. در سال 1989
دانش آموزدر مسابقات قهرمانی مدارس این منطقه شرکت کردند 120
سهسال بعد این تعداد به بیش از 19000 نفر رسید.(آلبرت فرگوسن 1995 )
همچنین ثابتشده است که شطرنج،تفکر خلاق و نقادانه را تغذیه می کند. مطالعات چهار ساله دکترفرگوسن (83-1979 )تأثیر شطرنج بر قدرت تفکر دانش آموزان مدرسه ای در امریکا رابررسی می کند. این دانش آموزان
بودند.با آزمایش دو تست (تست 130 بالای IQ جزودانش آموزان مستعد با

/ 3 نظر / 619 بازدید
شطرنج

بازی شطرنج آنلاین اولین سیستم بازی آنلاین شطرنج اینترنتی فقط کافی است ثبت نام و بازی را با افراد دلخواه خود آغاز کنید برخی از مزایا و امکانات سایت بازی شطرنج آنلاین: امکان بازی همزمان با هر تعداد کابر که مایل باشید امکان مشاهده لیست کاربران حاضر به منظور انتخاب و شروع بازی با آنان نمایش لیست کاربران فعال تمامی اسامی کاربران که در این سایت نمایش داده می شود قابل کلیک هستند و با کلیک بر روی نام هر کاربر می توانید بازی جدید با آنها شروع کنید امکان جستجو اسامی ثبت نام شده و مشاهده لیست کاربران به ترتیب حروف الفبا به منظور شروع بازی با آنان گزارش آخرین حرکت ها در بازی نمایش مکان های قابل حرکت هر مهره فقط با یک کلیک در بازی امکان چت انلاین با رقیب مقابل در بازی چت و حرکات شما در بازی برای شما و همبازی ( رقیب ) شما ذخیره می شود و شما میتوانید در هر لحظه بازی را قطع و ادامه بازی را به زمان دیگر موکول نمایید ثبت تعداد بردها و باختهای کاربران و نمایش اطلاعات برد و باخت در مقابل اسامی آنها دارای تالار گفتمان ویژه برای شطرنج بازان امکان معرفی و دعوت از دوستان به منظور انجام بازی و یا بازی با افراد و دو

شطرنج

http://mahshar.com/online_game/chess/ http://mahshar.com/online_game/chess/