جمله های زیبای شطرنجی

آچمزی از شمشیر هم برنده تر است!      (رینفلد)

کیش برخاست بمب افکن صفحه شطرنج است. (فاین)

هر استادی زمانی نوآموز بود (چرنف)

هر پیاده ای بالقوه وزیر است.

نباید "باید و نباید" کرد. (آرون نیمزوویچ)

تئوری روی کاغذ درست است ولی بدون عمل به جایی نمی رسد. (جاش بلینگز)

مزیّت حملة همزمان به دو مهره این است که

 حدّاکثر یکی از آنها را

 می توان نجات داد   ( ادوارد لاسکر)

 

کسی که قوّه تخیّل دارد

امّا آموزش ندیده است

به پرنده ای می ماند که

بال دارد، امّا پا ندارد !  (ژوبر)

 

تفکّر منظّم بیشازالهامبهکار می آید  (پوردی)

 کاری کنیم که آموزشمان سرشاراز ایده ها باشد،پیش از این فقط یکمشت اطّلاعات بود   (آناتول فرانس)

 

تاکتیک مهمترین عنصر در وسط بازی است

  تاراش

 

مراقب حرکات" بودار"باشیدم آید

 

حملة دوگانه نشانة استادی در شطرنج است

 

 

من کاملاً آگاه بودم که شکست من

بخاطر کمبود قدرتم نبود،

بلکه بخاطر عدم استفاده از آن بود( تاراش)

مطالعة شروع بازی

  بدون در نظر گرفتن

وسط بازی و آخربازی

  اشتباهی بزرگ است  (خوزه رائول کاپابلانکا)

علّت اولیة علاقة من به بازی شطرنج،

جستجوی حقیقت و دلیل دوم

علاقه به رقابت و مبارزه بود

دکتر الکساندر آلخین

برای من که در مکتب علمی باتوینیکرشدکرده ام ، توانایی تمرکز در بازیاز هرچیز  دیگر اساسی تر است

گری کاسپاروف

 

 

شما نباید به حفظ کردن هیچ اسم، عدد، اتّفاق یا نتیجه بپردازید.

فقط باید روشها را به یاد داشته باشید

امانوئل لاسکر

شطرنج

خلاقیتذهن

تقویتحافظه

پرورشتمرکز

شطرنج = تجسم+ تخیل+ منطق

 

 

 

 

  
نویسنده : هادی قربانی ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٢